HISTORICKÁ PROVENCE

HISTORICKÁ PROVENCE
HISTORICKÁ PROVENCE
HISTORICKÁ PROVENCE

HISTORICKÁ PROVENCE

od
87 Tuto událost si zobrazilo 87 lidí.

Popis

Provence je bezesporu jedna z nejkrásnějších oblastí Francie nacházející se v jihovýchodní části země. Svým návštěvníkům může nabídnout romantický venkov, rozsáhlé vinice, ale i města s tisíciletou historii, s níž je spjat i název Provence, který pochází z římského slova „provincie“. Bylo to první území, které Římané zabrali mimo Itálii. Do dneška se nám z této doby zachovalo mnoho památek, které s námi budete moci navštívit.

Program

1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

2. den: Dopoledne příjezd do města Orange, kde si prohlédnete nejvýznamnější památky z doby Římanů, např. 19 metrů vysoký vítězný oblouk nebo římské divadlo. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování.

3. den: Po snídani navštívíme archeologické naleziště Glanum v St. Rémy de Provence Les. Odtud odjezd do historického městečka Baux-de-Provence, jehož dominantu tvoří hrad tyčící se na skále. Navečer zastávka v Nimes, kterému se přezdívá francouzský Řím, a kde lze shlédnout chrám Maison Carrée a další památky. Přejezd na ubytování.

4. den: Po snídani odjezd do bývalého papežského sídla Avignon – elegantní starobylé město a jedno z hlavních kulturních center Francie. Středověkými uličkami prokličkujeme k Papežskému paláci – největší gotický palác na světě (UNESCO), ke katedrále Panny Marie s gotickou hrobkou Papeže XXII. Dále uvidíte katedrálu Notre Dame, Avignonský most, malebné kavárny a obchůdky obehnané hradbami. V podvečer odjezd do ČR.

5. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

  • Autobusovou dopravu
  • Ubytování se snídaní
  • Služby průvodce

Cena nezahrnuje

  • Vstupy do objektů (Papežský palác Avignon 14 euro)
  • Pobytovou taxu 6 euro
  • Příplatek za neobsazené lůžko
  • Cestovní pojištění

od 8490 Kč

Chcete-li se zaregistrovat do této akce, pošlete e-mailem své údaje na adresu zajezdy@jddecentia.cz

Registrovat pomocí webmailu: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Datum a čas

27-09-2023 -
01-10-2023
 

Kategorie akce

Sdílet s přáteli